SKRYTÉ VADY

By 9. 9. 2019 Květen 7th, 2020 Právo
Skryté vady nemovitosti

Úprava občanského zákoníku výrazně chrání práva kupujícího, aby měl od prodávajícího co nejvíce informací o stavu nemovitosti. Při prodeji nemovitosti je důležité žádný problém nezamlčet a o všem zájemce informovat. Pokud se však prodávající rozhodne nějaké skutečnosti zamlčet, kupující má právo se domáhat svých práv až 5 let.

Podle zkušeností jsou soudy spíše na straně kupujícího, který si je často vědom velké podpory v zákoně. Záleží na tom, zda je vada skrytá nebo zjevná. Musí se také prokazovat, že vada byla již při předání nemovitosti. Je velmi důležité všechny skutečnosti zaznamenat do kupní smlouvy a poté do předávacího protokolu. Současná situace na trhu velmi nahrává neuváženému jednání. Kupující jsou často pod tlakem velkého počtu zájemců na jejich vytipovanou nemovitost.

Doporučujeme si na prohlídku nemovitosti vzít odborníka, který dokáže na základě svých zkušeností skryté vady odhalit. Seznámení s právním a technickým stavem je naprosto zásadní. Pro obě zúčastněné strany je určitě lepší, když se na problém přijde ještě před uzavřením smlouvy.

Nejčastějšími závadami jsou u bytových jednotek v panelovém domě, kde se především jedná o přenosy hovorů z ostatních bytů, hluk výtahu, výpary z instalačních šachet. Tento problém lze odstranit rekonstrukcí bytového jádra a osazením revizních dvířek opatřené vzduchotěsným krytem.

Další častou vadou je problém s tepelně izolační vložkou budovy, jedná se o nezateplené a částečně zateplené domy. Dále vady v okolí oken, v bytech pod střechou a místech u balkonů. U starších objektů je nejčastější problém nadměrná vlhkost a nedostatečně řešená izolace.

Pokud se neorientujete ve stavebnictví nebo nemáte takovéto vzdělání a prodáváte jednu, maximálně dvě nemovitosti za život jako běžný smrtelník. Doporučuji, aby jste svěřili prodej své nemovitosti do rukou odborníka, který se o vše postará a budete právně chráněni. Já prodávám 4 nemovitosti měsíčně a jsem pro Vás k dispozici.

Martin Slavík | realitní makléř

 

Martin Slavík | Realitní specialista

Uvažujete o prodeji
nemovitosti a nechcete
na to být sami?

realitní makléř Martin Slavík

8 let   prodávám nemovitosti

400+  jsem jich zobchodoval

Martin Slavík | 604 505 514 | martin.slavik@hmct.cz

Ukončení popup