CO BY MĚLA OBSAHOVAT NÁJEMNÍ SMLOUVA?

By 11. 3. 2020 Květen 7th, 2020 Byty, Domy, Nemovitosti
schuzka s realitnim maklerem

Pronájem nemovitosti bývá často velký oříšek. Najít spolehlivého nájemníka, který bude platit včas, chovat se slušně a bude dbát na vybavení je v současné době umění. Proto je velmi důležité nepodcenit výběr nájemníka. Ptát se na běžné otázky, abyste si ho co nejvíce prověřili. Kde pracuje, jaký je důvod stěhování, kolik osob bude v bytě a jestli má exekuci, příp. insolvenci? Čím více se budete věnovat výběru nového nájemníka, tím spíše se vyhnete problémům v budoucnu.

Zásadní body, které v nájemní smlouvě nesmějí chybět

1) Prohlášení smluvních stran

Nájemní smlouva má dvě strany – pronajímatele a nájemce. Musí být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je důležité si také ověřit totožnost druhé strany.

2) Předmět nájmu

Předmět nájmu musí být důkladně popsaný. Při pronájmu rodinného domu musíte uvést i údaje z katastru nemovitostí. U bytu se uvádí umístění v bytovém domě, dispozice, výměra a podrobně popsané vybavení.

3) Doba trvání nájemního vztahu a jeho ukončení

Je důležité do smlouvy uvést jak dlouho bude nájem trvat, na dobu určitou nebo neurčitou? Musí být také určena výpovědní lhůta. Lhůta běžně začíná prvním dnem v následujícím měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně. Výpověď trvá tři měsíce. Smluvní strany se mohou dohodnout na kratší době. Po skončení nájemního vztahu je nutné sepsat předávací protokol.

4) Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu

Měsíční nájemné za užívání bytu doplňují také náklady za služby, které se odesílají na účet pronajímatele vždy do data stanovaného ve smlouvě. Službami se rozumí například studená voda, teplá voda, vytápění apod. Každý rok by se mělo předkládat také roční vyúčtování služeb. Součástí tohoto článku by měla být i inflační doložka.

5) Jistota

Pro nás známá jako vratná kauce, která slouží jako pojistka pro pronajímatele. Tyto prostředky je pronajímatel oprávněn použít na úhradu nezaplaceného nájemného nebo také na úhradu zničeného nábytku a dalšího příslušenství nemovitosti.

6) Práva a povinnosti smluvních stran

Možná jeden z nejdůležitějších bodů celé smlouvy. Tento článek jasně říká, co si v bytě můžete dovolit a co je naopak zakázáno. Dopředu se domluvíte na drobných úpravách bytu a případných kontrolách. Vyhnete se tak budoucím nesrovnalostem. Ve smlouvě si můžete diktovat svoje podmínky, ale nesmíte porušovat zákon a dobré mravy.

7) Předávací protokol

Je nedílnou součástí smlouvy, nejen při převzetí, ale i při předání bytu zpět pronajímateli. Sepisují se stavy měřičů energií, stav vybavení, příp. další poznámky, které si domluvíte.

Dalším důležitým upozorněním je to, že štítek energetické náročnosti budovy by se měl předávat nejen při prodeji, ale i při pronájmu nemovitosti.

Nevíte si rady? Chcete se poradit? Zavolejte mi a společně najdeme nejlepší řešení.

 

Martin Slavík | Realitní specialista

Uvažujete o prodeji
nemovitosti a nechcete
na to být sami?

realitní makléř Martin Slavík

8 let   prodávám nemovitosti

400+  jsem jich zobchodoval

Martin Slavík | 604 505 514 | martin.slavik@hmct.cz

Ukončení popup